penetrace Hloubková 3L – NANO

253,00 

Jednosložková nízkoviskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru, s nano-částicemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. Neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Používá se na beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu a působí jako adhezní můstek pro další materiály jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí nebo redispergovatelných polymerních prášků a cementu.

Vlastnosti

Vysoká vydatnost;
Kopolymerní disperze s nanočásticemi;
Vynikající ukotvení k podkladu;
Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost;
Po vytvrzení ve vodě nerozpustná;
Potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu – tzv. bariérový efekt;
Difúzně otevřená;
Obsahuje povrchově aktivní látky;

Použití

Na nekonstrukční a konstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady;
Penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a vyrovnávacích stěrek;
Ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu;
Sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb;
Jako adhezní můstek pro další materiály: vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí;

Katalogové číslo: 400541 Kategorie: ,
NAHORU